Näringsliv

Deklarera din koncern?

Behöver en koncern skattedeklarera, läs vidare för svar!

 

” Enligt svensk lagstiftning är koncerner inte egna skattesubjekt. Det innebär att koncernen inte deklarerar eller betalar skatt. Det är istället något som de ingående bolagen i koncernen gör. En koncern består av ett moderbolag som har ett eller flera dotterbolag. Det är tillåtet att göra överföringar mellan de olika bolagen… ”

 

Besök webbplatsen här!