Göteborg, Kemi

Göteborgsregionen är centrum för Sveriges kemiindustri. Här drivs frågan om omställningen till hållbar kemi. Här finns också världsledande forskning inom materialvetenskap. Här berättar vi mer om branschen på Västkusten!

Västsvenska Kemi- & Materialcentret

I Västsvenska Kemi- & Materialcentret samlas aktörer från kemi-, energi- återvinnings- och skogsbranschen. Här finns också hela värdekedjan samlad, med representanter för näringsliv, akademin, institut och offentliga parter – vilket helt klart är en förutsättning för att lyckas med en hållbar kemi. Syftet med att samla alla på en plats är att utveckla och stärka samarbetet mellan verksamheterna i branschen och att skapa möjligheter för innovations- och utvecklingsprojekt inom specifika områden. Det finns en styrka och möjligheter i sammansättningen av parter inom centret, vilket möjliggör branschöverskridande samarbeten.

Göteborg är regionen där rätt kemi uppstår

I Göteborgsregionen finns kemiföretag med mer än femtio års erfarenhet och som gör stora investeringar inom forskning och utveckling. Exempelvis är Borealis världsledande på att producera polyeten till högspänningskabel och rör. Fem kemiföretag i Stenungsund har tillsammans 2 500 anställda och omsätter årligen mer än 20 miljarder kronor. De fem är Aga, AkzoNobel, Borealis, Inovyn och Perstorp. De fem företagen har en gemensam vision som omfattar biobaserade råvaror men som också siktar på ett eget ”industriellt ekosystem” med återvinning som en viktig beståndsdel. Där skulle avfall från en industri kunna bli råvara i en annan och spillvärme från industrin skulle kunna användas till fjärrvärme.

Regionen har den geografiska närheten till fordonsindustrin med dess kedja av underleverantörer samt läkemedelsindustrin, vilket bland annat ger tillgång till kompetent arbetskraft. Sist, men inte minst, finns ett regionalpolitiskt mål som siktar på en fossiloberoende ekonomi till år 2030. Olja och gas, som i dag står för omkring 90 procent av råvaran till kemiindustrin, ska ersättas med biobaserade råvara såsom alger, biogas och avfall från skogsindustrin.

Västkusten har en stark ställning inom materialvetenskap, med historiska resultat. Utvecklingen fortsätter och Chalmers tekniska högskola har utsetts att leda det största forskningsprojektet någonsin i EU:s historia. EU-projektet Graphene Flagship har en budget på en miljard euro. Och det är Chalmers grafencentrum som värd för projektet, som har fått till uppgift att ta supermaterialet grafen från forskning till marknad på tio år. Grafen är 200 gånger starkare än stål, böjligt och det tunnaste material som människan lyckats framställa. Materialets framtidspotential bedöms vara mycket stor och kommer att förändra branschen och marknaden. Och det vet omvärlden om: De forskare som lyckades isolera grafen belönades med Nobelpris år 2010. Här finns en webbplats om Göteborgsföretag och industri. Intressant fakta för den som är intresserad av västkustsindustri!