Entreprenörshörnan

Västkustens tillväxt är stark och regionen rankas högt jämfört med andra europeiska tillväxtregioner. Målet som regionen har satt upp är att behålla och stärka den positionen genom att erbjuda en attraktiv miljö för både näringslivet och människor. Västkustens strategiska läge i Skandinavien, en internationell flygplats och Skandinaviens största hamn gör att hela världen är tillgänglig. Och hela världen vill komma till Västkusten!

Spårvagn GöteborgI dag finns mer än 750 olika branscher i Göteborgsregionen. Fordonsindustri och logistik, informations- och kommunikationsteknik och läkemedelsindustri är dominerande. Andra stora områden är maritima näringar samt turism och handel. Små och stora företag samverkar på ett fruktbart sätt i att utveckla, producera och marknadsföra nya tjänster och produkter. Inom branscherna och bland företagen ser vi inte bara nationella.

Det finns flera tusen exempel på internationella verksamheter som har etablerat sig på Västkusten. Bland de länder som investerar mest i Göteborgsregionen i dag finns Norge, Tyskland, Danmark och USA.

Globala företag

Sedan 1990 har antalet utlandsägda företag på Västkusten nästan fyrdubblats och nu finns det cirka 3 000 utlandsägda arbetsställen som sysselsätter drygt 84 000 personer. De största globala företagen i regionen är Volvo Group som utvecklar och marknadsför tunga fordon, personbilstillverkaren Volvo Cars samt läkemedelsföretaget AstraZeneca. Andra storföretag med huvudkontor eller betydelsefulla utvecklingsavdelningar är Akzo Nobel, Ericsson, Mölnlycke Health Care, SCA och SKF. Samtidigt växer de små och medelstora företag och den långsiktiga trenden är att regionens beroende av de största företagen som arbetsgivare minskar. Även nyföretagandet ökar. Under 2015 tillkom drygt 7 700 företag till Västkusten.